Stiftshistoriska sällskapet

i Linköpings stift

Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift logo

Stiftshistoriska sällskapet

i Linköpings stift

Årsmöte 2024

Årsmöte 2024

Igår avhölls sällskapets årsmöte för 2024, vilket samlade 17 medlemmar.

Den nyvalda styrelsen utgörs av:

Christina Blomqvist, ordförande, omval
Lars Göransson, vice ordförande, omval
Anita Löfgren-Ek, ledamot, omval
Bo Persson, ledmot, omval
Carl-Johan Ivarsson, ledamot, omval
Fredrik Hollertz, ledamot, nyval

Till revisorer valdes:

Anna Sotkasiira Wik, omval

Ingrid Cassel, omval

Medlemsavgiften fastställdes enligt följande:

Enskild medlem: 200 kronor
Familjemedlemskap på samma adress: 250 kronor
Föreninge/församling: 350 kronor

Catharina Kjellgren avtackades efter många år i styrelsen.

I samband med årsmötet 2024 avtackades Catharina Kjellgren för många år i sällskapets styrelse av ordförande Christina Blomqvist