Stiftshistoriska sällskapet

i Linköpings stift

Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift logo

Stiftshistoriska sällskapet

i Linköpings stift

Linköpings stift

Linköpings stift är ett stift inom Svenska kyrkan som omfattar Östergötlands län, nordöstra delen av Jönköpings län och norra delen av Kalmar län. Linköpings stift har rang direkt efter ärkestiftet. Biskop sedan 1995 är Martin Lind.

Linköpings stift bildades i början av 1100-talet och omfattade då även Småland, Öland och Gotland. Växjö stift blev självständigt redan 1163, när Värend skildes från Linköpings stift. Gotland avskildes 1570 och Öland 1603 då Kalmar stift bildades.

Från reformationen 1527 en evangelisk-luthersk kyrka.

Ett stort antal fragment från tidigkristna gravmonument finns bevarade i Östergötland, över 300 stycken, vilket är unikt för hela Sverige. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Klostret i Vreta — Sveriges äldsta kloster

Kung Inge d.ä. och hans drottning Helena donerade jord i Vreta till ett kloster. Eftersom kung Inge dog år 1110 betyder detta att det rör sig om ett kloster äldre än cistercienserna. Klostret i Vreta bör vara Sveriges äldsta kloster, grundat redan en generation före Alvastra, Nydala och Varnhem. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Birger jarl

Birger jarl föddes 1210 i Bjälbo i Östergötland, där han växte upp som Birger Magnusson, son till Magnus Minnesköld och Ingrid Ylva. Birger Magnusson — rikets siste jarl och förste riksbyggare. Utan Birger jarl hade Sverige inte varit Sverige och Stockholm hade inte varit Stockholm. Han betraktas vara grundare till Stockholm, och hans efterkommande inom Bjälboätten, spelade avgörande roller i utformandet av det blivande riket Sverige.

TVÅ SVENSKA HELGON

Den heliga Birgitta

Sveriges första helgon — och sedan 1999 Europas skyddshelgon har sin proveniens i Vadstena. Här var hon bosatt på Aspanäs i södra Östergötland, på Ulfåsa vid sjön Boren och vid Alvastra kloster.

Den klosterorden Birgitta grundade kallas Den helige Frälsarens orden (Ordo Sanctissimi Salvatoris ‘O.Ss.S.’), i dagligt tal Birgittinorden. Det är den enda klosterorden som utgår från norra Europa.

Vadstena kloster har ställning som moderkloster för Birgittinerorden som därmed tilläts att sprida ut sig över världen.

Birgittas kvarlevor finns i ett relikskrin i Vadstena klosterkyrka.

I Svenska kyrkan lever den birgttinska traditionen av böne- och ordensgemenskapen Societas Sanctæ Birgittæ, grundad 1920; man samlas varje år till generalkapitel i Vadstena kring Birigttas dödsdag den 23 juli.

Byggnaden i Rom, där Birgitta levde, Casa di Santa Brigida, inrymmer idag kyrka, kloster och gästhem.   

Elisabeth Hesselblad

Helgonförklarades den 5 juni 2016. Hon grundade en modern gren av Birgittinerorden 1911. Den finns i 19 länder. I Sverige finns kloster i Djursholm och Falun.

Verksamhet

Sällskapet ordnar medlemsmöten med föredrag, gör studiebesök och utflykter till kyrkohistoriskt intressanta platser i Linköpings stift.

Sällskapet publicerar uppsatser, artiklar och större arbeten.

Sällskapet samlar in material, som enskilda vill delge oss, för att bevaras och spridas till fler intresserade av stiftshistoria.

Medlemskap

Medlemsskap erhålles genom att betala in medlemsavgiften på
plusgirokonto 72 57 03-3.
Ange namn, adress, ort och eventuell mejladress.

Medlemsavgift 2017

   150 kr för enskild medlem
   200 kr för familjemedlem skriven på samma adress
1 000 kr för ständigt medlemskap
   300 kr för församling/förening

Informationsbroschyr — Ladda ner här. (pdf-fil 2,4 MB)

Webplatsen

Webbplatsen är byggd med bidrag från Svenska kyrkan i Linköpings stift av stiftsadjunkt Mats A Sverker.

Verksamhetsberättelser

för (2011)
för (2010)
för(2009)
för (2008)
för (2007)
för (2006)
för (2005)
för (2004)

SIGILLVM CAPITVLI ECCLIE LINCOPENSIS

Linköpings stifts skyddspatroner var S:t Petrus och S:t Paulus. De finns båda på kapitlets stora sigill från 1295. S:t Petrus, med nyckel och bok, samt S:t Paulus, med svärd och bok, sittande, trampa på nedslagna krönta personer (trons fiender) — allt inom en bågsirat med rosettornamenter.

Avbildade med sina respektive attribut, trampar skyddspatronerna på krönta representanter för ondskan.