Stiftshistoriska sällskapet

i Linköpings stift

Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift logo

Stiftshistoriska sällskapet

i Linköpings stift

Rapporter

Askeby — Klosterlämningar och boplatsspår (2005:27) av Ann-Charlotte Feldt

Linköpings domkapitel och sockenkyrkorna i ny tappning (pdf) av Göran Tagesson
Artikeln är hämtad ur en nyutkommen lärobok från Lunds universitet, med titeln Triangulering.
Historisk arkeologi i Lund.

Domkapitel och sockenkyrkor i mellersta Östergötland — spår av meleltida aktörer (2007_246) av Göran Tagesson
Publicerad i Fornvännen.

Romanska murar under domkyrkans golv (2004:5) av Ann-Charlott Feldt

En unik sten vid Hycklinge kyrka (2002:18) av Ann-Charlott Feldt

Krokeks kloster

Landeryds kyrka (2006:3) av Göran Tagesson

Var låg Linköpings franciskankonvent? (2000_217) av Göran Tagesson

Risinge gamla kyrka

Skeda kyrkogård (2005:97) av Jessica Wennerlund

Slaka kyrktorn — Från natursten till rosa puts (2005:41) av Ann-Charlott Feldt

Tidersrums kyrkogård — Vikingatid under klockstapeln (2005:92)

Vreta klosters klosterområde och kyrka (2007:60) av Göran Tagesson
I Erik Lundbergs fotspår — klosterköket, parlatoriet, Stenkilska gravkoret och ett (o)möjligt baptisterium

SIGILLVM CAPITVLI ECCLIE LINCOPENSIS

Linköpings stifts skyddspatroner var S:t Petrus och S:t Paulus. De finns båda på kapitlets stora sigill från 1295. S:t Petrus, med nyckel och bok, samt S:t Paulus, med svärd och bok, sittande, trampa på nedslagna krönta personer (trons fiender) — allt inom en bågsirat med rosettornamenter.

Avbildade med sina respektive attribut, trampar skyddspatronerna på krönta representanter för ondskan.