Stiftshistoriska sällskapet

i Linköpings stift

Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift logo

Stiftshistoriska sällskapet

i Linköpings stift

Syfte och verksamhet

Linköpings stiftshistoriska sällskap bildades år 1994. Namnet ändrades till Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift 2012.

Sällskapets syfte

Sällskapets syfte är att väcka och främja intresset för kyrkohistoriska studier rörande Linköpings stift.

Verksamhet

Sällskapet ordnar medlemsmöten med föredrag, gör studiebesök och utflykter till kyrkohistoriskt intressanta platser i Linköpings stift.

Sällskapet publicerar uppsatser, artiklar och större arbeten.

Sällskapet samlar in material, som enskilda vill delge oss, för att bevaras och spridas till fler intresserade av stiftshistoria.

Medlemskap

Medlemsskap erhålles genom att betala in medlemsavgiften på
plusgirokonto 72 57 03-3.
Ange namn, adress, ort och eventuell mejladress.

Medlemsavgift 2024

150 kr för enskild medlem
200 kr för familjemedlem skriven på samma adress
1 000 kr för ständigt medlemskap
300 kr för församling/förening

Informationsbroschyr — Ladda ner här. (pdf-fil 2,4 MB)

Webplatsen

Webbplatsen är byggd med bidrag från Svenska kyrkan i Linköpings stift av stiftsadjunkt Mats A Sverker.

Verksamhetsberättelser

för (2011)
för (2010)
för(2009)
för (2008)
för (2007)
för (2006)
för (2005)
för (2004)

SIGILLVM CAPITVLI ECCLIE LINCOPENSIS

Linköpings stifts skyddspatroner var S:t Petrus och S:t Paulus. De finns båda på kapitlets stora sigill från 1295. S:t Petrus, med nyckel och bok, samt S:t Paulus, med svärd och bok, sittande, trampa på nedslagna krönta personer (trons fiender) — allt inom en bågsirat med rosettornamenter.

Avbildade med sina respektive attribut, trampar skyddspatronerna på krönta representanter för ondskan.